Linge-ekspedisjoner til O1704 (Skien)

                                                                                                                                                                                                         Oppdatert pr: 09.12.2006

I mars 1941 organiseres en gruppe i Storbritannia som et selvstendig kompani bestående av norske menige og offiserer under navnet Norwegian Independent Company No. 1 (NORIC 1) – på norsk Kompani Linge. Kompaniet var underlagt og trent av SOE Norwegian Section. SOE (Special Operations Executive) var allerede blitt opprettet som en britisk, hemmelig militærenhet 19. juli 1940 for å planlegge, lede og gjennomføre undergravningsvirksomhet og sabotasjeaksjoner mot tyskerne i okkuperte land. Hovedkvarteret lå i 64 Baker Street i London. Kompani Linge hadde sin hovedoppgave igjen med å utdanne norske instruktører i Skottland, som skulle sendes inn med fly og virke i ulike områder innen Milorg i Norge. På norsk jord bak fiendens linjer skulle de utføre sabotasje, opprette radioforbindelse med London og instruere Milorg i Norge. Kompaniet hadde fått sitt navn etter deres grunnlegger skuespilleren og kapteinen Martin Linge, som selv falt i den første, større kombinerte aksjonen kompaniet formelt var med på – Måløy-raidet (operasjon Archery) i romjula 1941. Linge-karene kjempet etter dette nesten aldri lenger sammen som et kompani, men ble sendt inn som mindre ekspedisjoner til forskjellige kanter av landet for å utføre bestemte oppdrag. De harde represalier som tyskerne foretok ovenfor den norske sivilbefolkningen etter Linge-aksjoner i Norge i 1941 førte til at Kompani Linge ovenfor SOE krevde at slike raids for fremtiden måtte klareres med den norske regjering – en revolusjonerende tanke for britene, som ikke hadde for vane å diskutere sine planer med noen. Etter en noe famlende start med tidvis gnissende samarbeid mellom SOE og Kompani Linge, ble alt meget bedre når den skotske oberstløytnanten John Skinner Wilson på våren 1942 overtok ledelsen i SOE Norwegian Section.

              

 

 


Martin Linge

I alt 530 mann tjenestegjorde i Kompani Linge i løpet av krigen, og ved frigjøringen i 1945 var styrken på 245 mann. 53 falt, 2 ble drept ved ulykker og 2 under trening, mens 7 ble tatt til fange av tyskerne.

Mer informasjon om de enkelte ekspedisjoner, deltakere og omfang finner du på de respektive linkene under:

Bittern

Chaffinch

Goldfinch

Farnborough 7

Chaffinch Blue 2

         
    Hjem

Til toppen
Tilbake til Krigsminner

Webmaster: kjetil@elg-johansen.com