Chaffinch Blue 2
"Bokfink Blå 2"

Oppdatert pr: 09.12.2006

 

Operasjonsordre for Chaffinch Blue 2 - side 1.

Operasjonsordre for Chaffinch Blue 2 - side 2.

Operasjonsordre for Chaffinch Blue 2 - side 3.

Operasjonsordre for Chaffinch Blue 2 - side 4.

 

 

 

Eugen Solheim ("Marcus").

Odd Ørnulf Aas ("Svein").

Øystein Hansen ("Fredrik").

Slipp-plassen Ormemyr.

Oppdrag for Chaffinch Blue 2

Det nærmet seg ultimo mars 1945 og ny fullmåneperiode. Gjennom særmelding fra London kunne karene i koia på Mofjellstulen nok en gang forvente et nært forestående våpenslipp. Natten til den 23. mars kom da også det fjerde allierte flyslippet ved slipp-plassen på Ormemyr, og dermed det siste til Mofjellstulen og hele D 17 under resterende del av krigen.Allerede formiddagen etter var Storken igjen på plass. Den kunne nå ikke unngå å oppdage ferske spor i snøen fra slipp-gjengens nattelige, illegale gjøremål. Men fallskjermene og kontainerne var og ble borte. Alt lå under et godt snølag, og dermed skjult for Luftwaffes ørn høyt der oppe.

Med dette slippet, som litt unøyaktig bestod av to flylaster (ca. 30 kontainere), landet også Odd Ørnulf Aas (”Svein”) fra Tønsberg og Eugen Solheim (”Marcus”) fra Oslo. De ble droppet på Ormemyr ved Mofjellstulen 23. mars 1945. De to var en del av Linge-ekspedisjonen ”Chaffinch Blue 2”. De ble umiddelbart dagen etter sendt til O 1705 (Kragerø) etter ordre fra Distriktssjef Arne Qvenild. Fra ca. 1. april skulle også Øystein Hansen (”Fredrik”), som tidligere hadde tilhørt ekspedisjonen ”Vestige 14”, tilslutte seg dem for å drive instruksjon og opplæring av befal fra Milorg der nede. Hansen ble sendt til D 17 fra D 11 (Østfold) 26. januar 1945. Den første uken i D 17 gikk han gjennom et oppfriskningskurs som var ferdig den 8. februar. Han var etter dette med på å lede sprengningen av Sønderå jernbanebru nær Eggevåg stasjon på Sørlandsbanen i forbindelse med den landsomfattede operasjon "Betongblanding" den 14. mars 1945. Disse tre karene utgjorde da til sammen ”Chaffinch Blue 2”.

Planleggingen av ”Chaffinch Blue 2” ved Forsvarets overkommando IV i London ble først startet i februar -45. Det var på denne tiden et stort ønske fra Forsvarets overkommando å sende flest mulig Linge-mannskaper til Norge. Uten noen klart definerte oppgaver skulle disse umiddelbart etter ankomst settes under den respektive distriktssjefs kommando.

I ”Operation Instructions for Chaffinch Blue 2” står det under ”Plan”: ”The personnel mentioned above will be placed at the disposal of the District Leader, who will utilise their knowledge and abilities as he thinks most profitable. Special attention should be paid to preventive actions, and the preparedness of the district should, according to instructions given, be brought up to the highest possible level.Dette instruksen hadde også tidligere vært gjeldende for ”Farnborough 7” med Stensnes og Irminger. Men i motsetning til denne ekspedisjonen ble aldri Solheim eller Aas knyttet direkte til distriktsledelsen. Ordren de to fikk tilsendt til Mofjellstulen fra distriktssjef Qvenild var altså å dra videre til O 1705 dagen etter ankomst. Helt frem til frigjøringen reiste "Marcus" og "Svein" omkring i O 1705 og gjennomførte instruksjoner med gruppe- og troppsbefalet. "Fredrik" holdt etterhvert opplæring av karene i Jysereid cella i Drangedal. Den 17. april ble han tvunget til å trekke seg ut av område 1705 i forbindelse med at tyskerne med 50 mann gikk til angrep på cella. Han trakk da opp igjen til Mofjellstulen, hvor han opplevde nok en tysk angrep 5. mai 1945.

"Chaffinch Blue 2" var den siste av Linge-ekspedisjonene som kom til Distrikt 17 (Nedre Telemark) under krigen.

        
    Hjem

Til toppen

Webmaster: kjetil@elg-johansen.com