Kjetil Dahl

Online CV på Din Ressurs - se HER.                      Oppdatert: 19.05.2009
Her finner du også en Liten intro om meg

Navn:

KJETIL DAHL

Adresse:

Rådyrveien 25A
0595 OSLO

Tlf privat:

-

Tlf arbeid:

-

Tlf mobil:

92 06 09 52

Født:

13. juni 1977

Sivil status:

Gift

E-mail:

kjedah@hotmail.com

 

Nøkkelkvalifikasjoner

Jeg har fått en verdifull kombinasjon av arbeidspraksis og utdanning gjennom 9 år i Luftforsvaret. Utdanningen min er variert, og utdanningen i Luftforsvaret har hele tiden vært sivilt rettet.  De siste årene har jeg fått ny erfaring i privat sektor. Jeg svært interessert i å lære nye arbeidsområder og kjenne. Arbeidskolleger har beskrevet meg som seriøs, kreativ, lyttende og samarbeidsvillig. Selv vil jeg føye til at jeg er ambisiøs, arbeidssom og interessert i å se løsninger og få det beste ut av enhver jobbsituasjon.

 

Utdannelse

År

Institusjon

Studie/kvalifikasjoner

2007-2006

BI, Oslo

Endringsledelse (30 studiepoeng). Master of Management program. Karakter: B.

Høst 2004

VOX, Oslo

Voksenpedagogikk (15 studiepoeng). Karakter: A.
Oppgave:
Forsvarets Forvaltningsskole – en lærende organisasjon?

2004-2002

Høyskolen i Agder, Kristiansand

Siviløkonomstudiet (40 vekttall – Siviløkonom).
Siviløkonomoppgave: Grenland – det gode bosted eller gammelt problemområde? Quality of life og marketing i et regionalt perspektiv.
Utvekslingssemester ved Universität Zürich høsten/vinteren 2003/-04. Spesialisering innen Økonomi og finans. Snitt: 1,87.
 

2002-2000

Høyskolen i Agder, Kristiansand

Økonomi og administrasjon (40 vekttall – Høyskolekandidat).
Spesialisering innen Markedsføring.
Snitt: 2,11.

2000-1998

Luftkrigsskolen, Trondheim/Stavern

Luftkrigsskole I – Administrasjonslinjen (35 vekttall – Yrkesbefal).
Fenrik. Generell lederskapsutdanning, samt utdanning i økonomi- og personellforvaltning i Forsvaret/Staten.
Snitt: 4,97
 

1997-1996

Luftforsvarets befalsskole, Stavern

Befalsskole – Administrasjonslinjen (Beste elev på linjen).
Sersjant. Generell lederskapsutdanning, samt lavere administrasjons-utdanning i Forsvaret/Staten.
Snitt: 4,95

1996-1993

Skien Videregående Skole

Allmennfaglig/generell studiekompetanse.
Snitt: 4,92
 

 

Arbeidserfaring

År

Stilling

Arbeidsgiver

2008-dd

Business Controller

Bankenes Betalingssentral AS (BBS), Oslo
Business Controller for 2 ulike forretningsområder i BBS.

2007-2008

Prosjektleder SAP HR

Norgesgruppen ASA, Norgesgruppen Regnskap Oslo
Jobbet som prosjektleder for SAP HR og med utvikikling, implementering og utrulling av Lederportalen til Norgesgruppen.

2007-2006

Stabsoffiser

Forsvarets personelltjenester/FIF HR&Org seksjon Oslo
Hovedinstruktør på Forsvarets Personelldatasystem P3 med kursing i inn- og utland. Sentral brukerstøtte og funksjonell behandling av endringsforslag til personellsystemet. Brukerstøtte og funksjonell forvaltning av Forsvarets Organisasjonssystem SAP DFPS. Superbruker i SAP PA modul.

2005-2004

Instruktør/Stabsoffiser FIS/P-P3

Forsvarets Forvaltningsskole/Prosjekt HR, Org og Ø/FIF gruppe Oslo
Hovedinstruktør på Forsvarets Personelldatasystem P3 med kursing i inn- og utland. Sentral brukerstøtte og funksjonell behandling av endringsforslag til personellsystemet. Prosjektmedarbeider i HR, Org og Ø prosjektet til Forsvaret. Prosessmodellering i HR prosesser i ARIS. Utarbeidelse av stillingsbeskrivelser og ny forvaltingsorganisasjon i Forsvaret.

2003

Lagermedarbeider
(sommerjobb)

Dyreparken AS Kristiansand
Diverse lagergjøremål, kjøre varer ut til butikker inne i Dyreparken. Diverse oppdrag.

2002-2001

Personelloffiser

Luftforsvarets skolesenter Kjevik
Alle typer personellforvaltning/saksbehandling, både for vernepliktige og befal, for eksempel engasjement, kontrakter, permisjoner, tilgangsrapporter, forhandlinger/drøftinger, personelldata og personellmapper, superbruker på personelldatasystem, lokale lønnsforhandlinger, omstillingsarbeid, utviklingsarbeid etc.
I tillegg daglig forvaltning og ledelse av soldattroppen på Kjevik (ca. 20-30 soldater).

2001-2000

Administrasjons-/materiell offiser

Luftforsvarets befalsskole Kjevik
Drift av materiallager. Herunder anskaffelse av materiell, ajourhold, kontroll og vedlikehold av våpen ammunisjon andre effekter. Dette har inkludert samarbeid med mange avd. og personer i hele leiren. Leder for to soldater. Oppsett av mange oversikter på data: overtidsregnskap, arbeidsplaner etc. Personellbehandling. 20 t undervisning for befalselever i forvaltning. Gjennomført spørreundersøkelse ang eget ansvarsområde.

1998-1997

Administrasjons-/personell befal

Luftforsvarets forsyningskommando Kjeller
Personellbehandling av befal /menige (sykemeldinger, ferie, kurspåmelding etc) Oppsett av div. oversikter på Excel. Operatør på Flexisystem. Fysisk trening for menige.
Siste halvår meget aktiv i et prosjekt om prosessbeskrivelser på hele LFK. Jobbet mot et sivilt konsulentfirma (meget lærerikt).

 

Fritidsaktiviteter/verv

År

Aktivitet/verv

2005

Utgivelse av egenskrevet lokalhistorisk bok fra Skien: ”Krigsminner 1940-45 og Elg-Johansens huler – Skien nord og vest”. Trykket i 600 eksemplarer.

2003-2002

Nestleder i Markedsføringsutvalget i Mercurius (Foreningen for siviløkonomstudentene ved HiA)

2001

Arbeidsplasstillitsvalgt for Befalets Fellesorganisasjon (BFO) på Luftforsvarets befalsskole Kjevik.

2000

Tillitsvalgt ved Administrasjonslinjen på Luftkrigsskolen

dd-1987

Aktiv orienteringsløper (bl a deltatt i Junior-VM 1997)

1999-1998

Leder Orienteringsgruppa i Bedriftsidrettslaget på Luftkrigsskolen

1996

Aktives representant i styret til Skien Orienteringsklubb 

1995

Trener for rekrutter (7-10 år) i langrenn

1994-1989

Aktiv speider (bl a avlagt 1. graden og fullført Lederkurs I)


Spesielle ferdigheter

Språk

Behersker tysk bra. Utveksling i Zürich 2003/-04. Deltok på språkkurs ved Friundervisningen i Kristiansand våren 2003. Behersker engelsk meget bra.

IT-kunnskap

Behersker Office – 00 pakka meget godt. Flittig bruker av Internett. Superbruker på Personelldatasystem. MS Project og Primavera Enterprise (prosjektstyringsverktøy).

Sertifikat

Klasse B

 

Karriere mål

Ønsker stillinger som leder, mellomleder/prosjektleder, medarbeider, nyutdannet, trainee. 

Til toppen


Hjem

Webmaster: kjetil@elg-johansen.com