"KRIGSMINNER 1940-45 OG ELG-JOHANSENS HULER
- Skien nord og vest"

I 2005 er det:

-        60 år siden frigjøringen…

-        60 år siden sabotasjeaksjonen på Svartufs…

-        60 år siden angrepet på Mofjellstulen…

-        40 år siden Elg-Johansen døde…

 

I Skiens nordvestre hjørne har det skjedd mye spennende lokalhistoriske begivenheter gjennom de siste 60-80 årene. I dette flotte turterrenget er det mye å oppdage og utforske for den som vil leite. Det har også undertegnede gjort. Leitet og funnet – en hel del! Endelig har det resultert i en bok hvor mange av begivenhetene er samlet mellom to permer, for at du også skal få anledning til å ta del i den spennende lokalhistorien.

Hovedområdet for boka strekker seg fra Mofjellstulen i øst til Valebø i vest, fra Ormetjern og Elgtjern i sør til Gardvanna i nord. Dette er turområder i flotte terreng med en historisk ramme rundt.

Elg-Johansens hule på Østre Hoppefjell...        

Elg-Johansen

Edvin Johansen også kjent som Elg-Johansen eller Elg-Skyttaren har fått en svært sentral del i boka. Den originale og spennende huleboeren fra Ålesundstraktene har etterlatt seg mellom 10 og 20 huler/hellere i dette området, som er fulle av alskens hemmeligheter for den som har tid og vil leite. Elg-Johansen bodde i Valebø- og Gardvannsområdet fra ca. 1920 til 1965. Adkomsten til og detaljene rundt de forskjellige hulene er nøyaktig forklart og beskrevet, og det i seg selv skulle være turmål for hele familien. Kanskje du finner noen av de 80 000 kronene han skal ha gjemt igjen i skauen også?

 

 

Krigsminner

Krigstiden i Skien har blitt behørig dekket i bøker tidligere. Men mange av disse minnene ligger fortsatt igjen i skauen og kan derfor fungere som en fin ramme for kveldsturer i ukjent terreng. Siden det er gått 60 år siden krigen er de fleste av de aktive deltakerne i Milorg i Skien gått bort, men et heldig øyeblikk gjorde det mulig for undertegnede å feste opplevelsene til lederen for skauguttene i Skien fenrik Aksel Østensen på papir – en av de andre sentrale personene i boka. Å la andre få ta del i hans spennende og viktige beretninger om det som engang skjedde her oppe i skauene har vært noe jeg lenge har ønsket.

Av andre betydningsfulle begivenheter som er uutførlig dekket er sabotasjeaksjonen på Svartufs, angrepet på Mofjellstulen og fangeleiren i Valebø. Alle disse er dekket i et større monn enn tidligere bøker, og kildematerialet bygger delvis på hittil upubliserte rapporter og beretninger….

 

Utdrag fra Forordet

Har du noen gang sett et tre som du kommer til å huske for resten av livet? Ikke – det har jeg! Det står ute på en hogstflate oppunder en kolle. Selve treet er ikke så spesielt. Det er ei vanlig furu, ganske slank, ganske frisk og ca. 20 m høy. Første gangen jeg så den gjorde den heller ikke noe særlig inntrykk på meg blant de tusener av trær som står rundt omkring i marka. Først senere oppdaget jeg at dette treet skulle komme til å bety noe spesielt. Det ble etterhvert et tegn på viljen til liv og et evig monument i marka som betyr aller mest for meg.

Furua står rett under Langelandskollen eller Kammerherrens Utsikt som mange kaller det. Det spesielle ved treet oppdaget jeg engang jeg kjørte bil forbi Melum på den andre siden av Nordsjø. Da fikk jeg øye på treet som stod ensomt for seg selv, og jeg skjønte at det utfra konturene måtte være Langelandskollen det stod nærmest. Senere da jeg var på tur til Geitebuvarden oppdaget jeg igjen den samme furua, og dermed har det blitt et landemerke for meg. Et tre som kan sees fra nord, sør, øst og vest.

Men denne boken skal ikke handle så mye om trær. Nei, den er viet lokalhistoriske interesser i et liv fra barnsben av frem til 25-åra. Nemlig mitt eget liv hvor nordre deler av Vestmarka og Gardvannsområdet nordvest for Skien har fått en stadig større plass i hjertet mitt, som den har fått hos så mange andre. Fra de første overnattingene med speidere og ungdomsskole kamerater hvor det var artig å gå rundt Ulvsvannet, til de lengre og mer ensomme turene på kryss og tvers i Gardvannstraktene.

Enkelte av dere vil kanskje beklage at mange ”hemmelige” plasser i delen om Elg-Johansen nå blir offentliggjort, men dere har sikkert steder jeg enda ikke kjenner til som dere kan holde hellig. Selv synes jeg i hvert fall det er viktig at stoffet kommer frem slik at enda flere kan bli glad i og ta vare på marka vår!

Til slutt vil jeg takke de som har ytt uvurderlig hjelp og støtte underveis. Veronica Bomodden har vært en støttespiller på arbeidet med den skriftlige fremstillingen av stoffet. Jeg ønsker også å takke Nils Jørgen Stamland og Lars Jøran Sundsdal for de uttallige treningstimer de har orket å legge ned sammen med meg for å leite opp gamle og fordums minner. Selvsagt har jeg også hatt hjelp av mange andre på de mange turene i området – Kristian Tveten har tålmodig måttet slitt seg fram i mangt et ulendt terreng! Dessverre vil det ikke bli plass til å takke alle bidragsytere her. To viktige inspirasjonskilder har også vært foreldre mine som lærte meg tidlig å bli glad i marka – med det spesielle treet innunder Langelandskollen…

Fossum, våren 2005             Til min kjære Veronica!

Linker ang boka
Avisartikler
Skien OKs hjemmeside
Kjøp av boka
Brosjyreark for bestilling av boka


        
                
                                                                               Martin Linge - grunnlegggeren av Linge-kompaniet.            Uniformslua til morfar Øyvind Gulliksen - fra
                                                                                                                                                                                         polititroppene i Sverige.


Melding om Militær aksjon på Svartufs 14. mars 1945.

         Hjem