Operasjon Betongblanding
Svartufs 27.08.2005

Minnemarkering på Svartufs 60 år etter operasjon Betongblanding 14. mars 1945. Etter å ha tatt initiativet til oppsettet av en minneplate og fått en tur for å markere anledningen inn på turporgranmmet til STT gikk det hele av stabelen 27. august 2005. Det hadde vært mange koordinerende møter med grunneier Leopold Løvenskiold og andre representanter for STT, Historielag og Skien kommune i forkant. Endelig var det klart for tur!
Av de 18 delakerne i sabotasjeaksjonen mot Svartufs var fortsatt 6 gjenlevende - 4 stykker ville være med på selve markeringen ved Svartufs: Gunnar Gregersen, Rolf Framnes, Roald Skjærum og Øistein Ruud.

Turen foregikk med biler til Stulen som var utgangspunktet for sabotørene. Dessverre var det litt for dårlig oppmøte denne flotte augustlørdagen, men de som var med fikk seg en flott opplevelse, tror jeg. Blant annet var det mye familie til stede til deltakerne som nå er gått bort. Eldste deltaker som gikk hele turen fra Stulen til Svartus (3-4 km.) var over 90 år, så aldersspredningen på turdeltakerne denne dagen var stor. Vel oppe ved Røyvannshytta hadde jeg først en orientering om stedet og hyttas betyning under de andre epokene av krigen, før Gunnar Gregersen slapp til for å fortelle om de siste forberedelsene før selve aksjonen mot brua på Svartufs startet.

Det var Kjell Staal Eggen fra D17s Slipp- og aksjonsgjeng og Linge-karen Johnny Stensnes fra Horten som hadde planlagt sabotasje aksjonen. Begge to hadde drevet detaljplanleggingen til det ytterste. De hadde plukket ut 18 deltakere fra Skien og Porsgrunn hvor 12 skulle inngå i dekningslaget og 6 i sprengningslaget. På forhånd hadde man fått tak i skisser av hvordan bruene var dimensjonert, som f.eks. denne.

Det var utrolig spennende å høre Gunnar Gregersen fortalte med iver og god hukommelse ift. hvor de enkelte stillingene var plassert, og hvordan de hadde forberedt seg for å ta imot angrepet fra eventuelle tyskere.

Jeg har ikke tenkt å fortelle så mye om selve aksjonen her, men dersom du er interessert kan du lese hele beretningen her. Her kan du også finne mer informasjon om Svartufs. Augustlørdagen hadde lokket enda flere etternølere direkte opp på Svartufs så under selve minnemarkeringa var det sikkert 40 stykker til stede. De fire deltakerne hvor tre hadde med seg sin bedre halvdel fortalte villig vekk om hver sine opplevelser. Alle så ut til å huske svært godt hvordan det hele forløp seg denne spesielle kvelden i 1945. Alle nordmenn kom heldigvis fra det hele med livet i behold, mens 6 tyskere fra 645. Festungsbatallion under 663. Infanterie Division ble drept. En av dem var Friedrich Stordel. Etter at alle historiene var fortalt fikk jeg anledning til å holde en liten tale, før Gunnar Gregersen den yngste av deltakerne (bare 20 år den gangen) fikk avduke minneplaten som Leopold Løvenskiold hadde besørget satt opp på stedet. Det er også satt opp en stor minnetavle i tre som står nede ved Valebø veien med mye informasjon om hele hendelsen. Det var rørende for de fire karene å se at endelig hendelsen skulle bli markert på en slik måte. Jeg overrakte også hver av deltakerne en nyskrevet bok om denne og andre hendelser i Skien under krigen, som takk for innsatsen de hadde gjennomført. Etter markeringen bar det tilbake til Skien i buss/biler.

Tilbakemeldinger fra mange av deltakerne på turen etterpå var svært positive. De synes det var gøy å delta på turen, høre beretningene og få ta del i minneavdukingen. Synd at verken presse, ordfører eller representanter fra Forsvaret var til stede denne siste gangen hvor veteraner vil være å se der opp på Svartufs.

At markeringen ikke ble gjennomført en dag for tidlig, fikk jeg bekreftet ved det sørgelige budskapet at Gunnar Gregersen gikk bort i en alder av 80 år i februar 2006. Heldigvis fikk han både oppleve minnemarkeringen samt at han deltok i TV programmet Migrapolis som laget en lengre reportasje 12. oktober 2005 på NRK1 om Operasjon Betongblanding og Okkupasjonsmuseet på Brevik som Gunnar var en primus motor for. TV programmet kan du se på Nett TV her. Jeg lyser fred over hans minne...


Mange turentusiaster hadde møtt opp for å delta på minnemarkeringa på Svartufs.

Deltakerliste

 

De som deltok i aksjonens sprengningslag var følgende (de fleste fra Porsgrunn O 1703):

 • lederen Johnny Stensnes
 • Gunnar Adolfsen
 • Arne Coates
 • Gunnar Gregersen
 • Asbjørn Henriksen
 • Frank Endresen
 • Gunnar B Gregersen
 • Magne Hødnebø
 • Carl Gustav Johansen
 • Halvard Langelid
 • Ragnar Vik

De som deltok i aksjonens dekningslag var følgende (de fleste fra Skien O 1704):

 • lederen Kjell Staal Eggen
 • Sverre Ekmann
 • Rolf Framnes
 • Ewald Kihle
 • Johannes Larsen
 • Øistein Ruud
 • Fredrik Skau
 • Roald Skjærum

 

 

 
     Bilder av pistolen som
     ble benyttet på Svartufs.

 

    Artikkel om Kjell Staal Eggen.

 

    Video fra Svartufsbrua.


Øistein Ruud, Gunnar Gregersen, Roald Skjærum
og Rolf Framnes ved minneplata på Svartufs.


Gunnar Gregersen forteller ved Røyvannshytta.


Kjell Staal Eggen fra D17s Slipp- og aksjonsgjeng


Veiskilt ved Valebøveien markerer krigsminnet på Svartufs.


Tale i anledning avduking av minneplata ved Svartufs
27. august 2005.


Røyvannshytta slik den ser ut i dag.


Svartufsbrua som ble sprengt ifbm
Operasjon Betongblanding


Informasjonstavla som er satt opp ved Valebøveien.

Tale ved Svartufs

 

Kjære veteraner og turdeltakere….

 

Leopold Løvenskiold skulle vært her i dag for å foreta denne avdukningen, men han er dessverre forhindret fra å delta.

 

Det er en stor glede for meg at så mange er samlet her oppe ved Svartufsbrua i dag. 14. mars 1945 var en viktig dag i Hjemmefrontens historie. Over 1 000 Milorg deltakere var i aksjon rundt Oslofjorden denne kvelden under det som fikk navnet ”Operasjon Betongblanding”. De 18 mennene fra Skien og Porsgrunn som hadde planlagt, og nå skulle gjennomføre aksjonen mot jernbanebrua her oppe var nok svært spente på utfallet.

De visste hva de gikk til, og at brua var vel bevoktet. For de av dere som har fulgt med på turen over hit fra Stulen har dere fått en liten pekepinn på slitet i den tunge snøen. Men det var først her oppe at det virkelig skulle bli dramatisk, og vi har nå vært vitne til levende beretninger fra flere av de 6 gjenlevende deltakerne.

 

Det var Linge-karen Johnny Stensnes sammen med Kjell Staal Eggen fra D 17s Slipp- og aksjonsgjeng som ledet sabotasjeaksjonen. 18 mann dro hit opp for å sprenge brua, og at alle sabotørene overlevde de harde kampene her oppe må etter min mening betegnes som et under, selv om alt var nøye planlagt. Selvsagt også takket være lederne for aksjonen. Ekstra hyggelig er det derfor å ha med 4 eller 5? av deltakerne for å avduke dette minnesmerket. Et minnesmerke jeg mener er av historisk viktighet for at ikke vi skal få lov til å glemme hvilken innsats som ble ytt under krigen, og for at kommende generasjoner skal få ta del i vår lokalhistorie.

At 6 tyskere mistet livet gjør også denne aksjonen til den mest dramatiske og alvorligste i Grenland under krigen.

 

Før jeg vil be Gunnar Gregersen om å avduke minnesmerket, er det flere jeg vil takke for at denne markeringen er kommet i stand.

Først og fremst har grunneier Leopold Løvenskiold stilt midler til disposisjon for begge minneplatene og oppsettet av dem. Han har hele tiden vært opptatt av viktigheten av dette og at den korrekte historien nå kommer fram for ettertiden.

Marit Kronseth i STT tente med en gang på ideen om en slik tur for å markere hendelsen, og jeg vil takke STT for at dette lot seg gjennomføre.

Gunnar Gregersen har også vært en viktig bidragsyter ift å få hele historien på plass, og som den yngste av deltakerne bare 20 år den gangen har han en verdifull klokkeklar hukommelse ift det som skjedde.

Til slutt vil jeg si at jeg er svært takknemlig for å ha fått lov til å møte flere av deltakerne i dag og høre deres levende beretninger. Tusen takk for den innsatsen dere gjorde under krigen!

 

Og da Gunnar, skal du få lov til å avduke minneplata……