Svein Aage Johnsen


Fra "Gardvannspjolter"


Enga ved gården

Det tapte liv

Elg-Johansen

Fra "Tilla"

Født i villmarka, fiskekaker og mer


Svein Aage Johnsen er født i 1956 i Ytre Gjerpen, Skien kommune. Flyttet til Holmestrand i 1993. Har egen dikterstue på Gullhaug i Holmestrand.
Etter obligatorisk niårig skole, tok han skogbruksutdannelse på Saggrenda skogskole i Kongsberg. Ble skadet under skogsarbeide, og sluttet som aktiv tømmerhugger i 1976.
Han har vært selvstendig næringsdrivende fra 1975, med unntak av kortere perioder med oppgaver på Friggfeltet, engelsk sektor, i Nordsjøen.
Svein Aage Johnsen begynte å skrive på heltid i 1980. Ble medlem av Norsk Journalistlag (NJ) i 1985. Han arbeidet for dags- og ukepresse fram til 1994, og er fortsatt medlem av NJ.
Han utga boken "Gardvannspjolter, dikt og fortellinger fra skogene" i 1993. I 1995 utga han boken om "Tilla fra Vassfaret". En biografi om Tilla Wold, fra Hof i Vestfold.
Han har flere manuskripter til vurdering. Han satser på å kunne leve av forfatterskapet i løpet av noen år. Har i den senere tid jobbet deltid innen psykiatrisk omsorg.